Wednesday, July 28, 2010


DUNIA IBARAT SUBUAH PENTAS LAKONAN

MANUSIA ITULAH PELAKON UTAMANYA

AL-QURAN DAN SUNNAH ADLAH SKRIPNYA

MALAIKAT ADALAH JURU KAMERANYA

KIAMAT ITU KESUDAHAN PENGAMBARANNYA

BERKUMPUL DIPADANG MASHYAR ADALAH

TEMPAT MENERIMA PENGANUGERAHAN

“RASULULLAH PELAKON TERBAIKNYA”

“ALLAH ADALAH JURINYA”

SURGA ATAU NERAKA ADALAH TROFINYA..